Działanie Boga w świecie

Działanie Boga w świecie

Deizm głosi, że Bóg powołał świat do istnienia, ale po jego stworzeniu nie interesuje się jego losem, nie wpływa na to, co się z nim i w nim dzieje. Teizm różni się od deizmu twierdzeniem, że po stworzeniu Bóg działa w świecie. Ale jak należy rozumieć to działanie? W jaki sposób Bóg realizuje swoje cele? Czy Jego działanie jest tożsame z łamaniem praw przyrody? Czy Bóg wpływając na świat musi łamać prawa natury, które sam stworzył? Czy “wolno” mu i czy musi to robić? Czy Bóg działa w jakiś jeden określony sposób, czy na różne sposoby? Co odnośnie do tych tematów mówią różne koncepcje teologiczne i filozoficzne? W niniejszej sekcji zajmujemy się tymi problemami. Prezentujemy różne ujęcia i koncepcje, niekiedy alternatywne względem siebie. Problem działania Boga w świecie jest bowiem przedmiotem wciąż trwającej dyskusji filozoficzno-teologicznej. Jej najważniejsze wątki prezentujemy w zamieszczonych tu tekstach. Zainteresowanym tym zagadnieniem polecamy też sekcję Cuda a nauka, która jest poświęcona w sposób szczególny kwestii cudów ujętych w kontekście relacji między nauką a religią.

Obraz Jeff JacobsPixabay