Trudności i problemy ateizmu i naturalizmu

Trudności i problemy ateizmu i naturalizmu

Niektórym osobom może wydawać się, że wybór ateizmu i naturalizmu jako swojego sposobu widzenia świata, to dziś sprawa niemal oczywista. Stanowiska te mogą wydawać się zgodne z tym, co,  szczególnie za sprawą nauki, wiemy dziś o świecie. To religia, teizm, chrześcijaństwo muszą się intelektualnie „wyprężać”, „ściemniać” i gmatwać, by przekonać współczesnego człowieka, że jakoś „przystają” do świata. W niniejszej sekcji  umieszczamy teksty, które wskazują, że ateizm i naturalizm mierzą się wciąż z nierozwiązanymi trudnościami i problemami. Jeśli ktoś myśli, że słusznie jest być ateistą i naturalistą, bo wszystko, co wiemy, przemawia za tymi opcjami, to w niniejszej sekcji znajdzie teksty, które pokazują, jak ateizm i naturalizm muszą się intelektualnie „wyprężać”, „ściemniać” i gmatwać starając się przekonywać o swojej wiarygodności.