Moralność a społeczeństwo

Moralność a społeczeństwo

W niniejszej sekcji publikujemy teksty dotyczące społecznych aspektów funkcjonowania prawa moralnego. Szereg problemów społecznych wiąże się z kwestią moralności. W innych sekcjach działu Prawo moralne przedstawiamy argumenty na rzecz ogólnej tezy o jego obiektywności i uniwersalności (patrz Subiektywizm moralny i jego problemy, Uniwersalność prawa moralnego). Tu skupiamy się na konkretnych problemach społecznych związanych z moralnością, analizując ich aspekty filozoficzne, prawne, psychologiczne, historyczne itp.

Obraz Gerd Altmann z Pixabay