Skąd zło i co z nim zrobić?

Redakcja Contra Gentiles

Skąd zło i co z nim zrobić?

Istnienie zła i cierpienia w świecie jest jedną z głównych teologicznych i filozoficznych trudności chrześcijaństwa. Nie byłoby tak, gdyby przyjmowało ono, że na przykład istnieje dwóch bogów, odwiecznych, niestworzonych równych sobie pod względem mocy – jeden dobry, a drugi zły. Lub gdyby uznawało, że Bóg stworzył Wszechświat z materii, która istniała niezależnie od Niego i wszelka niedoskonałość pochodzi z niedoskonałości tego tworzywa. Albo gdyby chrześcijaństwo uznało, że Bóg jest złośliwy, albo może jest i kochający, ale na pewno nie wszechmocny i nie może nic poradzić na zło i cierpienie obecne w świecie. Chrześcijaństwo jednak nie przyjmuje żadnego z tych poglądów. Podejmując się zadania pogodzenia powszechnie doświadczanego zła i cierpienia z ideą Boga-Stwórcy ‒ nie idzie na łatwiznę.

W tej sekcji pokazujemy, jak chrześcijaństwo zapatruje się na problem zła i cierpienia. Piszemy o możliwości intelektualnego pogodzenia ich istnienia z koncepcją Boga jako doskonale dobrego, kochającego i zarazem wszechmocnego stwórcy Wszechświata i człowieka. Przekonujemy, że chrześcijaństwo ma najlepszą dostępną ludziom odpowiedź na zło i cierpienie w świecie. Zdecydowanie różni się ona od opartych na błędnym rozumieniu natury ludzkiej utopijnych wizji snutych przez Marksa, których realizacja pochłonęła miliony ofiar na całym świecie, czy hedonistycznego konsumpcjonizmu, który czyni człowieka płytkim i niezdolnym docenić to, co jest prawdziwym dobrem.

Jeśli uważasz, że zło i cierpienie obecne w świecie to dobry argument przeciwko chrześcijaństwu, to ta sekcja jest dla Ciebie.

Redakcja Contra Gentiles

Obraz jan mesaros z Pixabay