Chrześcijaństwo a nauka

Chrześcijaństwo a nauka

Wśród ateistów popularny jest pogląd, że chrześcijaństwo jest wrogo nastawione do nauki. Wykazujemy tu, że chrześcijaństwo stworzyło warunki, dzięki którym nauka w ogóle mogła powstać i się rozwijać. Chrześcijaństwo nie ma nic przeciwko nauce, ale wysuwa zastrzeżenia wobec ateizmu i naturalizmu. Niektórzy uznają, że współczesna nauka daje dobre, a może nawet niepodważalne argumenty na rzecz ateizmu i naturalizmu. Inni twierdzą, że jest ona neutralna wobec chrześcijaństwa. W tej sekcji przyjrzymy się tym zagadnieniom dokładniej.

Redakcja Contra Gentiles