Subiektywizm moralny i jego problemy

Redakcja Contra Gentiles

Subiektywizm moralny i jego problemy

Czy ‒ jak głosi subiektywizm moralny ‒ rozróżnienie tego, co słuszne, od tego, co niesłuszne, zawsze uzależnione jest od kultury bądź czyichś korzyści, a może to tylko konwencja albo kwestia uczuć ukształtowanych przez czynniki biologiczne lub społeczeństwo? Może istnieje coś takiego, jak obiektywne, obowiązujące wszystkich ludzi prawo natury ludzkiej, czyli prawo moralne, obiektywne tak samo jako prawa przyrody? Clive Staples Lewis z istnienia prawa moralnego wyprowadzał wniosek o prawdziwości teizmu, a przynajmniej fałszywości naturalizmu (patrz Argumenty przeciwko naturalizmowi i na rzecz istnienia Boga). W niniejszej sekcji znajdują się krótkie teksty oparte w znacznej mierze na argumentacji Lewisa, ukazujące trudności poszczególnych wyjaśnień moralności proponowanych przez subiektywizm moralny.

Konkretne przykłady zasad moralnych powszechnie przyjmowanych w różnych kulturach i okresach historii znajdują się w sekcji Uniwersalność prawa moralnego. Ze względu na ich znaczenie przedstawiamy je osobno jako argument przeciwko podstawowemu twierdzeniu subiektywistów, że moralność jest czymś zmiennym.

Redakcja Contra Gentiles

Źródło zdjęcia: pixabay.com