Historyczność Jezusa i zmartwychwstania

Historyczność Jezusa i zmartwychwstania

Czy Jezus był tak samo realny jak Bolesław Chrobry i Józef Piłsudski? Czy to, o czym mówią Ewangelie, jest faktem historycznym w tym samym sensie, w jakim faktem historycznym jest zwycięstwo Polaków pod Grunwaldem w 1410 roku?

W tym dziale zajmujemy się szczególną różnicą między chrześcijaństwem i innymi religiami: sprawą Jezusa z Nazaretu. Niezależnie od podobieństw w kwestii innych zagadnień stosunek chrześcijaństwa do osoby Jezusa zdecydowanie wyróżnia tę religię. W zasadzie podstawą chrześcijaństwa jest zespół różnych twierdzeń na temat tego, kim jest Jezus z Nazaretu i co robił, żyjąc na Ziemi w pewnym możliwym do wskazania miejscu i czasie. Gdyby jakaś inna religia zgadzała się z chrześcijaństwem w sprawie Jezusa, to w istocie byłaby religią chrześcijańską. Niezależnie od różnic wewnątrz samego chrześcijaństwa niemal powszechnie przyjmowane jest przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest Synem Boga, żył na Ziemi w określonym miejscu i czasie, umarł i zmartwychwstał, a przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie – które należy traktować także jako fakty historyczne – zasadniczo zmienił relację między ludźmi a Bogiem: ofiarując się za grzechy każdego człowieka, otworzył ludziom drogę do zbawienia (w sprawie rozumienia tego, kim jest Jezus oraz odnośnie do różnic między chrześcijaństwem a innymi religiami patrz Chrześcijaństwo a inne religie). Cała teologia chrześcijańska (pomijając pewne nurty, co do których można dyskutować, czy są wciąż chrześcijańskie) opiera się więc na faktach historycznych. W tym dziale zajmiemy się właśnie historycznością tych faktów.

Redakcja Contra Gentiles