Nieracjonalne podstawy ateizmu

Nieracjonalne podstawy ateizmu

W sekcji prezentujemy teksty poświęcone pozaracjonalnym źródłom ateizmu. Ateizm jest promowany jako stanowisko w pełni racjonalne. Ateiści są zwykle przedstawiani jako ci, których odrzucenie wiary opiera się na argumentach, dowodach, logice. Nie przeczymy, że istnieją racjonalne argumenty na rzecz ateizmu. Podobnie istnieją dobre argumenty na rzecz wiary religijnej. W niniejszej sekcji przyglądamy się jednak takim przyczynom odrzucania wiary, które nie mają nic wspólnego z rozumem. Wykazanie istnienia takich przyczyn może podważać przekonanie o racjonalności przyjmowania ateizmu.