O modlitwie

O modlitwie

Od początku swego istnienia ludzkość zwracała się w szczególny sposób ku sferze nadnaturalnej. Starała się wejść z nią w kontakt. Często miało to na celu uzyskanie jakichś doczesnych korzyści: ochrony przed siłami przyrody, wrogami, powodzenie w realizacji tych czy innych zamiarów. Ale czy tylko do takich praktyk ogranicza się modlitwa? Czym wyróżnia się znaczenie i praktyka modlitwy w teizmie chrześcijańskim na tle innych religii? Dlaczego chrześcijaństwo traktuje modlitwę jako coś bardzo ważnego? Na czym polega jej skuteczność i jakie są rodzaje modlitwy? Tego typu zagadnienia poruszamy w niniejszej sekcji.