Nowy ateizm

Redakcja Contra Gentiles

Nowy ateizm

W sekcji Krótkie wprowadzenie do ateizmu i naturalizmu przybliżyliśmy główne cechy i odmiany stanowisk ateistycznych, zaprezentowaliśmy przedstawicieli ateizmu oraz historię myśli ateistycznej. W sekcji Nowy ateizm skupiamy się na współczesnych i bardzo popularnych autorach i ich argumentacjach. Osoby te zwykle można zaliczyć do wojujących ateistów, którzy nie tylko starają się przekonywać o słuszności swojego stanowiska, ale często religię obarczają odpowiedzialnością za szereg nieszczęść, jakimi według nich trapiona jest ludzkość, niekiedy nawet odmawiają religii oraz osobom wierzącym szacunku. Uważają, że nadszedł czas na kulturową zmianę, do której przyczynić się powinno promowanie naukowej wizji świata, czyli, ich zdaniem, wizji ateistycznej. W tekstach zamieszczanych w tej sekcji analizujemy poglądy ateistów i sposób ich prezentacji, zastanawiamy się nad tym, na ile nowy ateizm jest rzeczywiście nowy, prezentujemy jego głównych przedstawicieli oraz ich podejście do rozmaitych szczegółowych zagadnień związanych ze sporem między ateizmem a wiarą religijną.

Obraz Gerhard G. z Pixabay