C. S. Lewis. Rozum i wiara

C. S. Lewis. Rozum i wiara

Clive Staples Lewis (1898–1963) to największy współczesny apologeta chrześcijaństwa. W języku polskim dostępnych jest wiele jego publikacji, znacznie mniej natomiast opracowań dotyczących jego myśli. Lukę tę, przynajmniej częściowo, zamierza wypełnić Fundacja Prodoteo za sprawą serii wydawniczej „C.S. Lewis. Rozum i Wiara”. Publikowane w jej ramach teksty w znacznej części zaliczają się do naukowych opracowań krytycznych, ale jednocześnie są przystępne dla szerokiego grona czytelników, tak jak twórczość samego Lewisa. W niniejszej sekcji umieszczamy opracowania, które opierają się na publikacjach ze wspomnianej serii (już wydanych bądź w trakcie opracowania) lub odnoszą się do zagadnień w nich poruszanych.

Wcześniej publikowane w naszym serwisie teksty dotyczące myśli Lewisa znajdziecie też w innych sekcjach: Argumenty przeciwko naturalizmowi i na rzecz teizmu, Kiedyś byłem ateistą, ale…, Chrześcijaństwo a inne religie, Cuda a nauka, Subiektywizm moralny i jego problemy oraz Uniwersalność prawa moralnego.

Obraz Kanenori z Pixabay