Chrześcijaństwo oskarżone

Chrześcijaństwo oskarżone

Inkwizycja, wyprawy krzyżowe, krwawa walka o władzę papieską, deprecjonowanie kobiet, zwalczanie nauki, prześladowania Żydów, współpraca z nazistami i tym podobne. Oto funkcjonujące w powszechnej świadomości, kształtowanej przez popularne filmy, literaturę, prasę i media tak zwanego głównego nurtu, przykłady grzechów chrześcijaństwa w ogólności, a szczególnie przypisywane Kościołowi katolickiemu; rzadziej wspomina się zaś o nich w kontekście różnych innych chrześcijańskich denominacji. W niniejszej sekcji nie twierdzimy, że w historii chrześcijaństwa nie było sytuacji, które nie zasługują na pochwałę. Wiele z tych oskarżeń jednak opartych jest na nadmiernych uproszczeniach, przesadnych uogólnieniach, zniekształceniu proporcji i zafałszowanych faktach, co daje w efekcie bardzo wykrzywiony obraz rzeczywistości. W sekcji tej staramy się ten obraz naprostować. Jeśli chodzi o nieporozumienia dotyczące zwalczania nauki zapraszamy także do sekcji „Trudne” przypadki w relacji nauki i religii.

Zdjęcie: Ricardo Gomez Angel https://unsplash.com/photos/