Krótkie wprowadzenie do ateizmu i naturalizmu

Krótkie wprowadzenie do ateizmu i naturalizmu

„Ateizm”, „materializm”, „naturalizm” to terminy, które niekiedy używane są w taki sposób, że można by je uznać za oznaczające to samo, a niekiedy za znaczące coś innego. Istnieją konteksty i sytuacje, w których odróżnienie tych pojęć ma kluczowe znaczenie, ale i takie, gdy nie ma. Czasami można kogoś zamiennie nazywać ateistą i materialistą, a niekiedy nie. Pamiętając o tym, w sekcji tej przedstawimy różne ujęcia rozumienia tych terminów, relacji między tym, do czego się odnoszą, co pozwala na wprowadzenie pewnego porządku, ale nie musi stanowić ostatecznego wyznacznika, dla używania tych pojęć.

Redakcja Contra Gentiles

Źródło zdjęcia: freeimages.com