Redakcja Contra Gentiles

3040

Redaktor naczelny: prof. UZ dr hab. Piotr Bylica

Nadzór właścicielski: Fundacja Prodoteo