Redakcja Contra Gentiles

Redaktor naczelny: prof. UZ dr hab. Piotr Bylica

Nadzór właścicielski: Fundacja Prodoteo