O stronie

Nazwa naszej strony nawiązuje do tytułu jednego z dwóch wielkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, Summa contra gentiles [Summa przeciwko poganom], którego być może nie nadał sam Tomasz. W rękopisach tego dzieła znajduje się tytuł Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium [Księga o prawdzie wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych]. Nie jest on powszechnie znany, ale dobrze oddaje intencje autora. Pokazuje, że chodzi nie o zwalczanie kogokolwiek, ale o wykazanie prawdziwości chrześcijaństwa na drodze intelektualnej dyskusji (patrz też FAQ: Czy nazwa strony „Contra gentiles” to nie mowa nienawiści?). Święty Tomasz koncentrował się na wykazaniu, że chrześcijaństwo nie jest antyintelektualne. Mimo nawiązania do Tomasza z Akwinu, który należy do najważniejszych teologów Kościoła Rzymskokatolickiego, treści umieszczane na naszej stronie nie służą promocji żadnego konkretnego Kościoła czy denominacji chrześcijańskiej.

Celem naszej strony jest ukazanie intelektualnych walorów chrześcijaństwa w ogóle, przedstawienie argumentów na rzecz słuszności wiary chrześcijańskiej. Jest to więc strona apologetyczno-filozoficzna o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i częściowo naukowym (naukowym w sensie przeprowadzania uporządkowanych wywodów, racjonalnej argumentacji, odwołania do publikacji naukowych). Niektóre teksty są przedrukami artykułów zamieszczonych pierwotnie w czasopismach lub książkach naukowych. Niemniej popularyzatorski i edukacyjny charakter strony wiąże się niekiedy z różnymi ‒ choć jak ufamy: nie nadmiernymi ‒ uproszczeniami. Mamy nadzieję, że treści tu zawarte będą doskonałą lekturą i źródłem wiedzy dla wszystkim, którzy nie są zawodowo teologami czy filozofami, a którzy odczuwają potrzebę znalezienia argumentów na rzecz chrześcijaństwa, oraz dla osób poszukujących lub nawet niewierzących. Ci ostatni będą mieć tu okazję, by wypróbować swoją niewiarę.

 

Na początku i co dalej?

Zaczynamy od czterech działów głównych: Ateizm i naturalizm, Teizm chrześcijański, Nauka a religia, Prawo moralne podzielonych na sekcje zawierające teksty poświęcone różnym szczegółowym problemom. Zapraszamy też do naszej Księgarni. W części FAQ znajdują się zwięzłe odpowiedzi na popularne pytania dotyczące ogólnych oraz szczegółowych kwestii związanych ze sprawami, które poruszamy na naszej stronie.

Wszyscy odwiedzający stronę mogą przesyłać swoje uwagi, komentarze i propozycje na nasz adres contragentiles@prodoteo.pl. Czekamy szczególnie na propozycje zagadnień, które moglibyśmy dla Was przedstawić, oraz interesujących Was pytań do umieszczenia w sekcji FAQ. Strona ma więc z założenia charakter rozwojowy i jesteśmy otwarci na to, by kierunek tego rozwoju był wyznaczany także przez osoby na niej goszczące. Serdecznie Was zachęcamy do włączenia się w to dzieło.

 

Kto za tym stoi?

Strona jest realizowana przez Fundację Prodoteo działającą między innymi w obszarze apologetyki chrześcijańskiej. Ze statutem Fundacji można się zapoznać tu: https://prodoteo.pl/o-nas/#statut

Redakcja Contra Gentiles