O stronie

Wyjaśniamy, przekonujemy i argumentujemy na rzecz wiary

 

Wyjaśnianie, przekonywanie i argumentowanie są nieodłącznymi elementami chrześcijaństwa. Wpisują się one w wielkie wezwanie, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom (Mt 28,19). Wiara chrześcijańska nie jest więc, jak głoszą niektórzy, „ślepą wiarą” wymagającą odrzucenia rozumu i inteligencji. Sam Jezus, choć nauczał w przypowieściach, często wyjaśniał ich znaczenie swoim uczniom (por. Mt 13, 18-23, 36-43). Podejmował również dyskusje z uczonymi w Piśmie i odpowiadał na ich, często podchwytliwe, pytania (por. Mt 22,15-33). Św. Paweł w Rzymie „od rana aż do wieczora przekonywał o Jezusie” (Dz 28,23), w Koryncie „przekonywał tak Żydów, jak i Greków” (Dz 18,4).

Jeden z największych teologów w historii Kościoła, św. Tomasz z Akwinu, koncentrował się na wykazaniu, że chrześcijaństwo nie jest antyintelektualne. Jego słynna Summa contra gentiles [Summa przeciwko poganom] w rękopisach nosi tytuł Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium [Księga o prawdzie wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych]. Teksty św. Tomasza nie tracą na aktualności i do dzisiaj inspirują nas do wykazania prawdziwości chrześcijaństwa na drodze intelektualnej dyskusji, stąd w naszej nazwie odwołanie właśnie do tego ikonicznego dzieła.

Wierzymy, że „pióro jest silniejsze niż miecz”, dlatego poprzez nasze książki, artykuły i podcast prezentujemy intelektualne walory chrześcijaństwa i przedstawiamy argumenty na rzecz słuszności wiary chrześcijańskiej. Na portalu Contra Gentiles proponujemy ofertę o charakterze apologetyczno-filozoficznym. Są to pozycje edukacyjne, popularyzatorskie i częściowo naukowe, gdyż zawierają uporządkowane wywody, racjonalną argumentację i odwołania do publikacji naukowych. Niektóre teksty w czytelni są przedrukami artykułów zamieszczonych pierwotnie w czasopismach lub książkach naukowych. Inne będą mieć bardziej popularyzatorski i edukacyjny charakter, stąd posługujemy się niekiedy różnymi uproszczeniami.

Mamy nadzieję, że treści naszych książek, artykułów i podcastu będą doskonałą lekturą i źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy nie są zawodowo teologami czy filozofami, a którzy odczuwają potrzebę znalezienia argumentów na rzecz chrześcijaństwa, oraz dla osób poszukujących lub nawet niewierzących. Ci ostatni będą mieć okazję, by wypróbować swoją niewiarę.

 

Od czego zacząć?

Proponujemy na początek lekturę tekstów i polemik w czytelni na następujące tematy: Ateizm i naturalizm, Teizm chrześcijański, Nauka a religia, Prawo moralne. W każdym z tych czterech działów znajdują się kategorie artykułów do wyboru.

Zapraszamy też do naszej księgarni, gdzie znajduje się szeroki wybór książek z serii wydawniczych APOLOGTYKA, SUMMA oraz publikacje dotyczące twórczości i życia C.S. Lewisa.

podcaście “Rozmowy o apologetyce” wraz z zaproszonymi gośćmi skupiamy się na obronie prawd i wartości chrześcijańskich.

Jeżeli szukasz odpowiedzi na konkretne pytanie, zajrzyj do FAQ lub prześlij je do naszej redakcji.

 

Kto za tym stoi?

Contra Gentiles jest projektem wydawcy książek Fundacji Prodoteo, działającej między innymi w obszarze apologetyki chrześcijańskiej.

 

Redakcja:

Dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ – redaktor naczelny Contra Gentiles

Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego badania dotyczą obszaru filozofii nauki oraz filozofii przyrody. Szczególnie interesuje się relacją między nauką (naukami przyrodniczymi) i religią (głównie teizmem chrześcijańskim) oraz sporem między teizmem a naturalizmem. Prowadzi też badania nad twórczością C.S. Lewisa. Autor monografii Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Z pracą naukową łączy też zainteresowanie religiami świata. Członek European Society for the Study of Science and Theology, Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (były członek Zarządu i przewodniczący Sekcji) oraz Zielonogórskiej Grupy Lokalnej Nauka a Religia.

Dr Małgorzata Madej – redaktor Contra Gentiles

Doktor teologii i afrykanista. Naukowo zajmuje się historią misji w Afryce oraz badaniami z zakresu kultur i języków Afryki. Od wielu lat związana z mediami katolickimi, na łamach których popularyzuje zagadnienia związane z misjami i ewangelizacją. Prowadzi spotkania biblijne, rekolekcje i warsztaty, gdzie na co dzień spotyka się problemem wyjaśniania i uzasadniania wiary chrześcijańskiej.

 

Nasi autorzy

Redakcja Contra Gentiles