Chrześcijaństwo a inne religie

Redakcja Contra Gentiles

Chrześcijaństwo a inne religie

Wiele twierdzeń religijnych, a także filozoficznych jest wspólnych dla różnych religii. Niektóre religie zgadzają się na przykład z tym, że świat został stworzony, że istnieje coś więcej niż rzeczywistość, którą obserwujemy zmysłami, a śmierć człowieka nie oznacza jego końca oraz że istnieje nieobserwowalna zmysłami podstawa tego, co nazywamy światem. Religie czy nawet rozmaite kultury proponują zasadniczo te same podstawowe wartości (patrz Uniwersalność Prawa Moralnego). Są też jednak różnice, niekiedy bardzo poważne. Teksty zawarte w tym dziale porównują chrześcijaństwo z innymi religiami i przedstawiają argumenty na rzecz bardzo dzisiaj nieoczywistej tezy, że to jak najbardziej możliwe, iż tylko jedna religia jest prawdziwa, i wiele wskazuje, że nie ma dla ludzi lepszej religii niż chrześcijaństwo. Prezentowane tu wywody w dużej części mają jednak sens tylko, jeśli historia o życiu Jezusa na Ziemi jest faktem historycznym. Tej szczególnej sprawie poświęcony jest osobny dział: Historyczność Jezusa i zmartwychwstania.

Redakcja Contra Gentiles