Cuda a nauka

Cuda a nauka

Czym są cuda? Jakie jest ich znaczenie w religii? Czy ich występowanie deklarowane jest też poza chrześcijaństwem? Czy przekonanie o cudach kłóci się z nauką? A czy na pewno nie kłóci się z teologią? Jakie warunki muszą być spełnione, by dane wydarzenie mogło zostać rozpoznane jako cud? Takie problemy oraz związane z nimi zagadnienia rozważane są w tej części.

Redakcja Contra Gentiles