Nauczanie Kościoła w sprawie tatuaży

Matt Fradd

Nauczanie Kościoła w sprawie tatuaży

Trudno w prostych słowach wytłumaczyć, dlaczego Kościół jest przeciwny tatuażom. Dlaczego? Ponieważ Kościół zasadniczo tatuażom się nie sprzeciwia.

 

Niedawno zapytano mnie:

Czy mógłbyś mi to racjonalnie wytłumaczyć, nie używając [skomplikowanych] słów, a jednocześnie posługując się teologią, i przekonać mnie, dlaczego nie powinienem robić sobie tatuażu? W Internecie jest za dużo bełkotu i naprawdę byłbym wdzięczny za znalezienie czegoś konkretnego i zrozumiałego.

 

Obawiam się, że nie potrafię wyjaśnić – ani prostymi, ani skomplikowanymi słowami – dlaczego nie należy robić sobie tatuażu. Powodem jest to, że Kościół w zasadzie nie sprzeciwia się tatuażom.

 

Prawo ceremonialne a prawo moralne

Czasami ludzie wskazują na fragment Księgi Kapłańskiej, który mówi: „Nie będziecie […] umieszczać na ciele znaków tatuażu. Ja jestem PANEM!” (Kpł 19,28).

Jednak werset ten nie jest wiążący dla chrześcijan z tego samego powodu, dla którego nie jest wiążący dla chrześcijan werset „Nie wolno […] ubierać się w szatę utkaną z dwóch rodzajów nici” (Kpł. 19,19). Mamy tu do czynienia z częścią prawa ceremonialnego, które obowiązywało naród żydowski, ale nie obowiązuje chrześcijan  (z wyjątkiem przypadków pokrywania się z prawem moralnym).

Autor Listu do Hebrajczyków pisze:

 

Gdyby doskonałość dało się osiągnąć dzięki kapłaństwu lewickiemu – jako że było ono podstawą prawa ustanowionego dla ludu – to po cóż byłoby ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Otóż zmiana kapłaństwa z konieczności powoduje też zmianę prawa (Hbr 7,11-12).

 

Podobnie napisał św. Ireneusz z Lyonu: „Jednakże prawa niewoli były ogłaszane ludowi przez Mojżesza, jedno po drugim, w celu ich pouczenia lub ukarania, jak sam Mojżesz oświadczył: »I Pan mi w tym rozkazał czas nauczyć was ustaw i sądów« (Pwt 4:14). Te zatem rzeczy, które zostały dane w niewolę i jako znak dla nich, On unieważnił nowym przymierzem wolności (Przeciw herezjom  IV.16.5).

 

Tatuować, czy nie tatuować?

Czy zatem zakaz tatuaży zawarty w Księdze Kapłańskiej jest częścią prawa moralnego?

 

Mój kolega,  Jimmy Akin1„Jimmy urodził się w Teksasie, nominalnie był protestantem, ale w wieku 20 lat doświadczył głębokiego nawrócenia do Chrystusa. Planując..., pisze,  że nie:

 

Nie ma powodu, dla którego nie można farbować skóry, a na tym właśnie polega tatuowanie.

Kolor można nakładać na skórę za pomocą makijażu (co jest powszechne wśród kobiet), magicznych markerów (co jest powszechne wśród dzieci), tatuaży na prasie (co jest powszechne w pudełkach Crackerjack) lub za pomocą prawdziwych tatuaży.

Sam fakt, że w tym drugim przypadku atrament wnika w skórę, nie powoduje zasadniczej różnicy moralnej.

 

Jeśli jednak zdecydujesz się na tatuaż, rozważ następujące kwestie:

 

  1. Obrazy nie powinny być niemoralne, na przykład o charakterze jednoznacznie seksualnym, satanistycznym lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z prawdami i naukami chrześcijaństwa.
  2. Bądź ostrożny. Chociaż określenie „mama” jest prawdopodobnie bezpiecznym wyborem, wytatuowanie imienia swojej obecnej dziewczyny na ramieniu prawdopodobnie takie nie jest.
  3. Rozważ argumenty przeciwko tatuowaniu (z pewnością istnieje dobra strona internetowa poświęcona temu). To, że Kościół nie zabrania ich posiadania, nie znaczy, że jest do dobre dla Ciebie. Rozważ następujące pytanie: Czy umieściłbyś naklejkę na zderzak swojego Ferrari?

 

Rada, którą dałem mojej siostrze, gdy zastanawiała się nad tatuażem, była taka, by dać temu pomysłowi kilka miesięcy. Jeśli po tym czasie nadal będziesz mieć silne pragnienie posiadania tatuażu, który miałeś na myśli, to może sobie go zrób. Jeśli w tym czasie zmienisz zdanie na temat rodzaju tatuażu lub miejsca, gdzie powinien się on znajdować, być może poczekaj jeszcze kilka miesięcy, zanim go zrobisz.

 

Matt Fradd

Nota bibliograficzna:

Cytaty z Pisma Świętego: Pismo Święte, Edycja Św. Pawła, https://pismoswiete.pl/

Informacje dodatkowe:

Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Catholic Answers, https://www.catholic.com/magazine/online-edition/what-does-the-church-teach-about-tattoos?_gl=1*tcf7xf*_up*MQ..*_ga*NTExMzI2NDA4LjE3MTUwNzQyMzk.*_ga_C1P2JNZ1YB*MTcxNTA3NDIzOC4xLjEuMTcxNTA3NDMyNS4wLjAuMA pod tytułem What does the Church Teach about Tattoos?. Tłumaczenie i przedruk za zgodą Redakcji Catholic Answers.