Teologia dla początkujących

Frank J. Sheed

39,90 

To jedna z najlepszych, bo najprościej napisanych książek teologicznych. Jest jak brama do bogatego ogrodu wiary chrześcijańskiej. Rzetelna analiza wprowadza wszystkich ciekawych zgłębienia głównych doktryn wiary w świat miłości połączonej z rozumem. Bo jak pisze autor „Miłość, aby była w pełni miłością, i to miłością niezniszczalną, musi wynikać z poznania”. Jej lektura pozwala zaspokoić potrzebę naszych własnych dusz, a także otaczających nas ludzi.

To jedna z najlepszych, bo najprościej napisanych książek teologicznych. Jest jak brama do bogatego ogrodu wiary chrześcijańskiej. Rzetelna analiza wprowadza wszystkich ciekawych zgłębienia głównych doktryn wiary w świat miłości połączonej z rozumem. Bo jak pisze autor „Miłość, aby była w pełni miłością, i to miłością niezniszczalną, musi wynikać z poznania”. Jej lektura pozwala zaspokoić potrzebę naszych własnych dusz, a także otaczających nas ludzi.

Tytuł: Teologia dla początkujących

Autor: Frank J. Sheed

Tłumacz: Justyna Grzegorczyk

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 176

Oprawa: Miękka

Format: 158x230 mm

ISBN - oprawa miękka: 978-83-7906-331-4

Seria: Seria Apologetyka

Frank J. Sheed

Frank J. Sheed (1897–1982) urodził się w Australii. Jego ojciec był protestantem, a matka katoliczką. Zgodnie z wolą ojca wychowywano go w tradycji protestanckiej, lecz w wieku szesnastu lat postanowił przejść na katolicyzm. Był pisarzem, prawnikiem, mówcą i wydawcą. Napisał wiele książek poruszających różne aspekty teologii. Najwięcej energii poświęcił jednak racjonalnej obronie katolicyzmu. Najbardziej znaną książką Sheeda jest Teologia i zdrowy rozsądek oraz jej skrócona wersja Teologia dla początkujących. Wraz z żoną, pisarką Maisie Ward, założył w 1926 roku wydawnictwo Sheed & Ward.

Wstęp: Po co komu teologia? — 11
Dla kogo zatem jest ta książka? — 11
Sheed i Ward — 14
Trzy wyzwania dla wierzących — 18

Rozdział pierwszy: Po co studiować teologię? — 21

Rozdział drugi: Duch — 25
Duch poznaje, kocha i ma moc — 25
Duch tworzy to, czego materia zrobić nie może — 26
Duch nie zajmuje miejsca w przestrzeni — 28
Duch jest zawsze sobą — 29

Rozdział trzeci: Duch nieskończony — 33
Bóg jest duchem nieskończonym — 33
Bóg jest wszechobecny i wieczny — 34
Wiedza, miłość i moc Boża — 36

Rozdział czwarty: Trójca Święta — 39
Trzy Osoby — 39
Zarys doktryny Trójcy Świętej — 40
Tajemnica, nie sprzeczność — 42

Rozdział piąty: Trzy Osoby — 45
Ojciec i Syn — 45
Duch Święty — 46
Równość w Majestacie — 48
Przypisywanie działań — 50

Rozdział szósty: Ludzki rozum a doktryna o Trójcy Świętej — 53
Tajemnica — 53
Przyswoić sobie doktrynę — 54
Bóg jest Miłością — 56

Rozdział siódmy: Stworzenie — 59
Wszystko z niczego — 59
Bez Boga nic nie ma sensu — 60
Materia, aniołowie, ludzie — 62
Jak stwarzał Bóg — 64

Rozdział ósmy: Natura człowieka — 67
Dusza i ciało — 67
Boże prawo a wolność — 69

Rozdział dziewiąty: Życie nadprzyrodzone — 73
Cel nadprzyrodzony — 73
Łaska uświęcająca — 75
Wiara, nadzieja, miłość — 77
Sprawności nadprzyrodzone — 79

Rozdział dziesiąty: Upadek — 81
Upadek aniołów — 81
Upadek Adama — 82
Skutki upadku Adama — 84
Jak odnowić upadły rodzaj ludzki? — 86

Rozdział jedenasty: Odkupiciel — 89
Bóg stał się człowiekiem — 89
Obraz naszego Pana — 91
Chrystus: Bóg i człowiek — 92
Człowieczeństwo Chrystusa — 95

Rozdział dwunasty: Odkupienie — 101
Cierpienie i śmierć — 101
Męka, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie — 103
Prawda, życie, zjednoczenie — 104

Rozdział trzynasty: Kościół widzialny — 107
Struktura Kościoła — 107
Kościół powszechny i apostolski — 108
Kościół jest jeden — 110
Kościół jest święty — 112
Nauczanie prawdy — 115

Rozdział czternasty: Mistyczne Ciało Chrystusa — 119

Rozdział piętnasty: Matka Boża — 123
Syn, który wybrał sobie Matkę — 123
Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie — 124
Nasza Matka — 126

Rozdział szesnasty: Łaska, cnoty, dary — 129
Cnoty moralne — 129
Łaska uczynkowa — 130
Dary Ducha Świętego — 131
Utrata łaski — 133

Rozdział siedemnasty: Sakramenty — 135
System sakramentalny — 135
Szafarze sakramentów — 136
Jak się udziela sakramentów — 137
Co przynoszą nam sakramenty — 138
Odpuszczenie grzechów — 139

Rozdział osiemnasty: Eucharystia i msza święta — 143
Rzeczywista obecność — 143
Przeistoczenie — 145
Komunia pod jedną postacią — 147
Ofiara mszy świętej — 147

Rozdział dziewiętnasty: Życie przyszłe — 151
Śmierć — 151
Piekło — 152
Czyściec — 154
Niebo — 157

Rozdział dwudziesty: Koniec świata — 161

Epilog: Ludzie świeccy w Kościele — 163
Posłowie — 171

Wielu wierzących katolików, których spotykam na co dzień, nie wie, w co tak naprawdę wierzy. Podobnie, wielu napotykanych niewierzących odrzuca wiarę katolicką, choć w gruncie rzeczy nie wie, czym ona jest. Warto starać się zrozumieć zarówno to, w co się wierzy, jak i to, co się odrzuca. Dlatego książka Sheeda jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto nie chce być ignorantem w sprawach religii.

br. Tomasz Mantyk

Seria Apologetyka

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury Wszechświata, ludzi, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. W niniejszej serii ukazują się książki prezentujące właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

SERIĘ OPRACOWUJĄ: Wydawnictwo W drodze, które od  1973 roku publikuje treści pomagające łączyć wiarę z codziennością. Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.