Jerry L. Walls

Profesor filozofii na Houston Christian University. Zajmuje się przede wszystkim filozofią religii, etyką i apologetyką chrześcijańską. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkunastu książek oraz ponad 80 artykułów i recenzji, w tym trylogii na temat życia pozagrobowego: Hell: The Logic of Damnation (1992); Heaven: The Logic of Eternal Joy (2002); Purgatory: The Logic of Total Transformation (2011).