Paul Rhodes Eddy 

Doktor nauk humanistycznych Marquette University, wykładowca studiów biblijnych i teologicznych na Bethel University w St. Paul, w USA. Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu książek, między innymi Across the Spectrum oraz Understanding Spiritual Warfare: Four Views.