Filozofia po prostu. Jak żyć w prawdzie

Robert McTeigue SJ

Skąd mamy wiedzieć, co jest dobre i słuszne? W jaki sposób powinniśmy myśleć i działać? Książka „Filozofia po prostu. Jak żyć w prawdzie” to opowieść o filozofii, a jednocześnie praktyczna lekcja dostrzegania i rozpatrywania różnych poglądów na temat rzeczywistości, człowieka i moralności, z którymi stykamy się na co dzień. Celem autora nie było jednak napisanie kolejnego podręcznika do filozofii, lecz stworzenie zestawu filozoficznych narzędzi, które raz opanowane pomogą zdobyć świadomość tego, co powinno się wiedzieć oraz jak postępować, szczególnie gdy trzeba stawiać czoła wyzwaniom i przeciwnościom życiowym.

Podążając za nim, Czytelnik prześledzi dominujące w różnych epokach ujęcia metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki. Zrozumie, że te trzy dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane, zaś dobra etyka potrzebuje właściwej antropologii i właściwej metafizyki, by utworzyć spójny światopogląd. Obok przeglądu historycznego autor przedstawia oryginalne koncepcje, a swój wywód ilustruje przykładami z codziennych obserwacji i dzisiejszej kultury popularnej. Odwołując się do myśli Arystotelesa, Świętego Tomasza z Akwinu, a także współczesnych sobie myślicieli, argumentuje za teizmem, antropologią kompleksową i realizmem moralnym, by sformułować stanowisko nazwane personalizmem roztropnościowym. W ten sposób autor powraca do praktycznego celu filozofii, przypominając, że nie jest ona luksusem myślicieli, lecz koniecznością dla każdego, kto dąży do prawdy i wystrzega się błędów.

Oprawa miękka
54,90 
Ebook (otrzymujesz w pakiecie formaty: pdf, epub, mobi)
44,90 

Skąd mamy wiedzieć, co jest dobre i słuszne? W jaki sposób powinniśmy myśleć i działać? Książka „Filozofia po prostu. Jak żyć w prawdzie” to opowieść o filozofii, a jednocześnie praktyczna lekcja dostrzegania i rozpatrywania różnych poglądów na temat rzeczywistości, człowieka i moralności, z którymi stykamy się na co dzień. Celem autora nie było jednak napisanie kolejnego podręcznika do filozofii, lecz stworzenie zestawu filozoficznych narzędzi, które raz opanowane pomogą zdobyć świadomość tego, co powinno się wiedzieć oraz jak postępować, szczególnie gdy trzeba stawiać czoła wyzwaniom i przeciwnościom życiowym.

Podążając za nim, Czytelnik prześledzi dominujące w różnych epokach ujęcia metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki. Zrozumie, że te trzy dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane, zaś dobra etyka potrzebuje właściwej antropologii i właściwej metafizyki, by utworzyć spójny światopogląd. Obok przeglądu historycznego autor przedstawia oryginalne koncepcje, a swój wywód ilustruje przykładami z codziennych obserwacji i dzisiejszej kultury popularnej. Odwołując się do myśli Arystotelesa, Świętego Tomasza z Akwinu, a także współczesnych sobie myślicieli, argumentuje za teizmem, antropologią kompleksową i realizmem moralnym, by sformułować stanowisko nazwane personalizmem roztropnościowym. W ten sposób autor powraca do praktycznego celu filozofii, przypominając, że nie jest ona luksusem myślicieli, lecz koniecznością dla każdego, kto dąży do prawdy i wystrzega się błędów.

 

Patronat medialny:

         

 

Tytuł: Filozofia po prostu. Jak żyć w prawdzie

Autor: Robert McTeigue SJ

Tłumacz: Oskar Schreiber

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 236

Oprawa: Miękka

Format: 158x230

ISBN - oprawa miękka: 978-83-67634-04-5

ISBN - epub: 978-83-67634-05-2

ISBN - mobi: 978-83-67634-06-9

ISBN - pdf: 978-83-67634-07-6

Seria: Seria XX Pierwszy

Kupując ebook w naszym sklepie, otrzymujesz link pozwalający ściągnąć trzy formaty e-książki: EPUB, MOBI oraz PDF. Można je czytać na zwykłych komputerach, urządzeniach mobilnych (smartfony) oraz na czytnikach wyposażonych w technologię e-ink (np. Kindle, PocketBook czy inkBook).

Robert McTeigue SJ

Wykładowca akademicki z dziedziny filozofii i teologii, członek Krajowego Komitetu Etycznego Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego. Nauczał na całym świecie, kształcąc słuchaczy zarówno w retoryce, jak i etyce medycznej. Ma duże doświadczenie w kierownictwie duchowym, duszpasterstwie rekolekcyjnym oraz pracy formacyjno-religijnej. Jest gospodarzem i producentem programu „The Catholic Current” – nadawanego w The Station of the Cross Catholic Radio Network oraz w aplikacji iCatholicRadio – a także współgospodarzem podcastu „The Furrow”. Autor książek: „Christendom Lost and Found: Meditations for a Post Post-Christian Era” oraz „I Have Someone to Tell You: A Jesuit Heralds the Gospel”.

Przedmowa // 13 

  1. Myśleć i żyć w sposób właściwy człowiekowi // 25
  2. Wiara i rozum – kto ich potrzebuje? // 47
  3. Światopoglądy – czym są i dlaczego są istotne // 59
  4. Metafizyka: systematyczny opis rzeczywistości // 85
  5. Antropologia: charakterystyka człowieka // 117
  6. Etyka: sztuka i nauka zajmująca się oceną ludzkiego zachowania

w kategoriach tego, co powinno się oraz czego się nie powinno // 163 

Epilog // 201 

Posłowie // 205 

Podziękowania // 221 

Bibliografia // 223 

Indeks osobowy // 227 

Indeks rzeczowy // 229 

Bardzo dobra książka zarówno dla tych, którzy chcieliby się o filozofii czegoś dowiedzieć, jak i dla tych, którzy mając już pewne w niej rozeznanie, szukają nowego spojrzenia czy ujęcia. Autor niczym Parmenidesowa Dike chce stać się dla czytelnika przewodnikiem po najbardziej istotnych problemach filozoficznych. Czyni to ze swadą, dowcipnie i jasno. Czytelnik ma szansę poczuć się jak adept starożytnej perypatetyckiej szkoły, przysłuchując się dialogom, poznając maksymy i przypowieści, będące pretekstem do podjęcia filozoficznych rozważań i wejścia na drogę poszukiwania prawdy.

– ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

Teoria stanowi najlepszą praktykę, ponieważ bez rzetelnego myślenia nie jest możliwe etyczne działanie i sprawiedliwe społeczeństwo. To życiowe podejście do filozofii, które przyświeca autorowi „Filozofii po prostu”, jest szczególnie istotne w świecie rozdartym różnymi światopoglądami – w świecie postprawdy, gdzie jedni jawnie lub nieświadomie opowiadają się za różnymi formami relatywizmu, inni natomiast dochodzą na skróty do ideologicznych odpowiedzi na kluczowe dla nas pytania. Robert McTeigue SJ proponuje drogę odpowiedzialnego dążenia do prawdy. Jego „Filozofia po prostu” to nie tylko doskonałe wprowadzenie do filozofii w jej trzech fundamentalnych wymiarach – metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki – lecz także praktyczny, napisany przystępnie i z humorem zestaw narzędzi krytycznego myślenia przydatny dla każdego czytelnika.

– Szczepan Urbaniak SJ

Rozprawienie się w zachwycający sposób ze współczesnymi bredniami udającymi filozofię przez przeciwstawienie ich wypróbowanym na przestrzeni dziejów zasadom tworzenia mądrej filozofii. Książka przepełniona czymś najbardziej rzadkim i niecodziennym w dzisiejszym świecie – zdrowym rozsądkiem.

– dr Peter Kreeft, profesor filozofii, autor „Krytyki relatywizmu moralnego”

Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka zrozumiałej i wszechstronnej prezentacji oraz obrony filozofii teistycznej w konfrontacji z jej dzisiejszymi oponentami.

– Robert Spitzer, jezuita, prezes Magis Center

To książka, która oddaje należny szacunek powadze filozofii, z rozmysłem, zwięźle i energicznie docierając do sedna jej fundamentalnych dylematów. Głos realizmu Roberta McTeigue’a przywraca filozofii zbawienny rozsądek.

– dr William Desmond, Katedra Filozofii Davida R. Cooka, Villanova University

Obrona nie tylko filozofii i metafizyki, ale też rozumu i samego człowieka.

– o. Robert A. Sirico, prezes Acton Institute

Ojciec McTeigue w ciekawy i dowcipny sposób udowadnia nam, że nasze życie – życie realnych ludzi z krwi i kości, od kierowców ciężarówek po prezesów korporacji – jest przesiąknięte filozoficznymi założeniami na temat człowieka, rzeczywistości, prawdy i dobra.

– dr Francis J. Beckwith, profesor filozofii, Baylor University

Ojciec McTeigue jest elokwentnym i dowcipnym uczniem swojego mentora Paula Weissa, kiedy tłumaczy, iż zdrowy rozsądek ma sens.

– o. George Rutler, autor “Calm in Chaos oraz He Spoke to Us”

Dosadna filozoficzna terapia na obecne dziwne czasy. Ojciec McTeigue pokazuje, jak metafizyka wpływa na sprawy praktyczne, a w istocie na całe nasze życie.

– Theodore Dalrymple, wykładowca Manhattan Institute, autor “Our Culture, What’s Left of It”

Ojciec McTeigue pokazuje, jak przyjąć zasady filozofii katolickiej i uczynić z niej swój duchowy system operacyjny.

– John Harper, redaktor naczelny i prowadzący „Morning Air” w Relevant Radio

Jako student o. McTeigue’a byłem świadkiem rozwoju koncepcji zawartych w tej książce. To, czego się nauczyłem, zmieniło wówczas moje życie i nadal nim kieruje, zarówno w mojej praktyce medycznej, jak i w życiu osobistym.

– Brian Wojciechowski, lekarz onkolog, Stowarzyszenie Lekarzy Onkologów

Seria XX Pierwszy

W jaki sposób chrześcijanie mają się odnieść do wyzwań światopoglądowych i zjawisk społeczno-kulturowych XXI wieku? Jak bardzo mogą uaktualnić swoje poglądy o nowe trendy? Czy Kościół powinien iść z duchem czasu? I czy współczesny człowiek cywilizacji zachodniej odnajdzie w nauce Jezusa coś atrakcyjnego? Dziś, ponad dwadzieścia wieków od nauczania Jezusa Chrystusa, wciąż towarzyszą nam Jego słowa, że chrześcijanie nie są z tego świata (J 17, 14–16). Jednocześnie jako posłani na ten świat pracują tu, zakładają rodziny i nawiązują relacje. Jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Seria „XX Pierwszy” oferuje Czytelnikowi wyważone, dogłębne analizy i omówienia charakterystycznych dla XXI wieku prądów myślowych; czyni to z perspektywy chrześcijańskiej, czyli nauczania Biblii i Tradycji. Publikacje te dotyczą zarówno ogólnych zagadnień, na przykład poglądów filozoficznych, jak i konkretnej problematyki, między innymi rozwodów, homoseksualizmu, aborcji. Czytelnik znajdzie w nich rzetelną wiedzę: charakterystykę omawianych kwestii, skalę zjawisk, ich wpływ na codzienne życie oraz, co najważniejsze, pozna proponowaną odpowiedź na powyższe pytania zgodną z nauczaniem Chrystusa, który we wciąż zmieniającym się świecie niezmiennie pozostaje Pierwszy.