Robert McTeigue SJ

Wykładowca akademicki z dziedziny filozofii i teologii, członek Krajowego Komitetu Etycznego Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego. Nauczał na całym świecie, kształcąc słuchaczy zarówno w retoryce, jak i etyce medycznej. Ma duże doświadczenie w kierownictwie duchowym, duszpasterstwie rekolekcyjnym oraz pracy formacyjno-religijnej. Jest gospodarzem i producentem programu „The Catholic Current” – nadawanego w The Station of the Cross Catholic Radio Network oraz w aplikacji iCatholicRadio – a także współgospodarzem podcastu „The Furrow”. Autor książek: „Christendom Lost and Found: Meditations for a Post Post-Christian Era” oraz „I Have Someone to Tell You: A Jesuit Heralds the Gospel”.