Paul Copan

Redaktor:

Kierownik Katedry Filozofii i Etyki im. Rodziny Pledgerów w Palm Beach Atlantic University. Autor książki „Is God a Moral Monster?” oraz współredaktor tomu „The Routledge Companion to Philosophy of Religion”.