Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja? Debata Williama Lane’a Craiga i Gerda Lüdemanna

Gerd Lüdemann, Paul Copan, Ronald K. Tacelli SJ, William Lane Craig

Czy zmartwychwstanie Jezusa to fakt historyczny, czy też fikcja zrodzona z halucynacji?

Czy z tym wydarzeniem wiążą się wskrzeszone i przemienione ciało oraz pusty grób?

A może polegało ono na subiektywnym doznaniu, lub zbiorowym urojeniu?

Od odpowiedzi na te pytania zależy prawdziwość chrześcijaństwa, co stwierdził już św. Paweł: „jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15,17).

„Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja?” to prowokująca do myślenia, ożywiona debata między chrześcijańskim filozofem i apologetą Williamem Lane’em Craigiem a badaczem Nowego Testamentu i ateistą Gerdem Lüdemannem. Publikacja debaty, stoczonej pierwotnie w Boston College w 1997 r., wywołała reakcje czterech uczonych, badaczy Nowego Testamentu, po dwóch z każdej strony sporu. Robert Gundry i filozof Stephen Davis opowiadają się za prawdziwością fizycznego zmartwychwstania Jezusa, podczas gdy Michael Goulder i Roy Hoover wspierają stanowisko Gerda Lüdemanna, że opowieść o zmartwychwstaniu powstała na podstawie wizji uczniów dręczonych poczuciem winy. Uczeni zgadzają się, że rada „po prostu uwierz” nie jest wystarczającą odpowiedzią na wątpliwości związane z historycznością zmartwychwstania. Czytelnik zapozna się zatem z rzetelną argumentacją i fascynującymi dowodami z zakresu logiki, historii i psychologii na poparcie dyskutowanych tez.

Oprawa miękka
49,90 
Ebook (otrzymujesz w pakiecie formaty: pdf, epub, mobi)
39,90 

Czy zmartwychwstanie Jezusa to fakt historyczny, czy też fikcja zrodzona z halucynacji?

Czy z tym wydarzeniem wiążą się wskrzeszone i przemienione ciało oraz pusty grób?

A może polegało ono na subiektywnym doznaniu, lub zbiorowym urojeniu?

Od odpowiedzi na te pytania zależy prawdziwość chrześcijaństwa, co stwierdził już św. Paweł: „jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15,17).

„Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja?” to prowokująca do myślenia, ożywiona debata między chrześcijańskim filozofem i apologetą Williamem Lane’em Craigiem a badaczem Nowego Testamentu i ateistą Gerdem Lüdemannem. Publikacja debaty, stoczonej pierwotnie w Boston College w 1997 r., wywołała reakcje czterech uczonych, badaczy Nowego Testamentu, po dwóch z każdej strony sporu. Robert Gundry i filozof Stephen Davis opowiadają się za prawdziwością fizycznego zmartwychwstania Jezusa, podczas gdy Michael Goulder i Roy Hoover wspierają stanowisko Gerda Lüdemanna, że opowieść o zmartwychwstaniu powstała na podstawie wizji uczniów dręczonych poczuciem winy. Uczeni zgadzają się, że rada „po prostu uwierz” nie jest wystarczającą odpowiedzią na wątpliwości związane z historycznością zmartwychwstania. Czytelnik zapozna się zatem z rzetelną argumentacją i fascynującymi dowodami z zakresu logiki, historii i psychologii na poparcie dyskutowanych tez.

 

Patronat medialny:

          

Tytuł: Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja? Debata Williama Lane’a Craiga i Gerda Lüdemanna

Autor: Gerd Lüdemann, Paul Copan, Ronald K. Tacelli SJ, William Lane Craig

Tłumacz: Aleksandra Czwojdrak

Rok wydania: 2023

Oprawa: Miękka

Format: 158x230

ISBN - oprawa miękka: 978-83-67634-08-3

ISBN - epub: 978-83-67634-09-0

ISBN - mobi: 978-83-67634-10-6

ISBN - pdf: 978-83-67634-11-3

Kupując ebook w naszym sklepie, otrzymujesz link pozwalający ściągnąć trzy formaty e-książki: EPUB, MOBI oraz PDF. Można je czytać na zwykłych komputerach, urządzeniach mobilnych (smartfony) oraz na czytnikach wyposażonych w technologię e-ink (np. Kindle, PocketBook czy inkBook).

Gerd Lüdemann

Uczestnik debaty: Profesor Nowego Testamentu i dyrektor Instytutu Badań nad Wczesnym Chrześcijaństwem na Uniwersytecie w Getyndze oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie Vanderbilt. Autor książki „Resurrection of Jesus” oraz wielu innych prac naukowych z dziedziny Nowego Testamentu i wczesnego chrześcijaństwa. Zanim przyjął światopogląd ateistyczny, uważał, że chrześcijanin może odrzucać wiarę w cielesne zmartwychwstanie Jezusa. Zmarł w 2021 r.

Paul Copan

Redaktor: Kierownik Katedry Filozofii i Etyki im. Rodziny Pledgerów w Palm Beach Atlantic University. Autor książki „Is God a Moral Monster?” oraz współredaktor tomu „The Routledge Companion to Philosophy of Religion”.

Ronald K. Tacelli SJ

Profesor filozofii w Boston College, autor artykułów publikowanych w „Public Affairs Quarterly” i „Downside Review”.

William Lane Craig

Uczestnik debaty: Profesor filozofii na Houston Christian University. Autor lub redaktor ponad 30 książek z dziedziny filozofii i teologii oraz ponad 100 artykułów do takich czasopism jak „The Journal of Philosophy” i „New Testament Studies”. Uczestnik kilkudziesięciu debat i spotkań apologetycznych, związany z amerykańską organizacją apologetyczną Reasonable Faith.

Wstęp

Paul Copan, Ronald K. Tacelli // 9

Część 1

Debata

 1. Wypowiedź wstępna

William Lane Craig // 35

 1. Wypowiedź wstępna

Gerd Lüdemann // 45

 1. Replika pierwsza

William Lane Craig // 51

 1. Replika pierwsza

Gerd Lüdemann // 57

 1. Replika druga

William Lane Craig // 61

 1. Replika druga

Gerd Lüdemann // 65

 1. Wypowiedź końcowa

William Lane Craig // 69

 1. Wypowiedź końcowa

Gerd Lüdemann // 73

Część 2

Polemiki

 1. Problem cudów, wniebowstąpienia i antysemityzmu

Stephen T. Davis // 77

 1. Moc eksplanacyjna wizji nawróceniowych

Michael Goulder // 93

 1. Zawężanie debaty

Robert H. Gundry // 113

 1. Rywalizacja między ortodoksją a prawdomównością

Roy W. Hoover // 135

Część 3

Odpowiedzi końcowe

 1. Odpowiedź końcowa

Gerd Lüdemann // 163

 1. Odpowiedź końcowa

William Lane Craig // 177

Bibliografia // 225

Indeks osobowy // 231

Indeks rzeczowy // 235

Niesamowicie żywa i intelektualnie angażująca dyskusja, w której William Lane Craig oraz Gerd Lüdemann szczegółowo eksponują swoje diametralnie odmienne spojrzenie na esencję chrześcijańskiej wiary, jaką jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Gorąco polecam tę książkę zarówno tym, którzy poszukują wiary opartej o rozum, jak i tym, którzy żyją w przekonaniu, że wiara i rozum nie posiadają punktów wspólnych.

– dr inż. Mateusz Jakubowski, założyciel portalu apologetycznego "Myślę, więc Wierzę"

Chrześcijanie od samego początku musieli bronić prawdy o Chrystusowym powstaniu z martwych. Dla antycznych Greków było ono nonsensem i absurdem. Akceptowali nieśmiertelność duszy, odrzucali natomiast możliwość cielesnego zmartwychwstania. Żydowscy faryzeusze z kolei dopuszczali wprawdzie zmartwychwstanie, nie uwierzyli jednak w powstanie z martwych Jezusa. Starożytni filozofowie tej miary co Celsus czy Porfiriusz z wyraźną dezaprobatą wypowiadali się o zmartwychwstaniu, widząc w nim „nadzieję godną robaków” oraz wydarzenie zupełnie pozbawione sensu i całkowicie nierealne. Do grona głośnych krytyków zmartwychwstania należy zaliczyć zmarłego w 2021 roku Gerda Lüdemanna. Negując realność zmartwychwstania oraz podważając wiarygodność ewangelijnego obrazu Jezusa historycznego, wyrażał on wątpliwości co do historyczności pustego grobu i chrystofanii. Ukazywania się Zmartwychwstałego, zdaniem niemieckiego biblisty, stanowiły doznania, dzięki którym Piotr mógł się uporać z bólem po nagłej stracie Mistrza, Paweł zaś rozwiązał swój konflikt z Prawem, któremu towarzyszyła ukryta fascynacja Jezusem. Wszystkie inne chrystofanie stanowiły masowe histerie, powstające przez zarażenie się od Piotra. Poglądy niemieckiego uczonego doczekały się chrześcijańskiej odpowiedzi. Udaną próbę zmierzenia się z jego krytyką zmartwychwstania podjął amerykański filozof i apologeta William Lane Craig. Praca Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja? jest tego świadectwem.

– ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW

Fascynujący zapis debaty o zmartwychwstaniu Jezusa pomiędzy Williamem Lane’em Craigem i Gerdem Lüdemannem. Niewiele prac w języku polskim tak wnikliwie i z jubilerską precyzją ujmuje to zagadnienie i jednocześnie tak dobitnie pokazuje potęgę chrześcijańskich argumentów za zmartwychwstaniem Jezusa. Niniejsza książka należy do takich właśnie dzieł. Ponadto jest to pierwsza znana mi polskojęzyczna i tak drobiazgowa analiza przeciwstawnych punktów widzenia, która stanowi bezcenny wkład w rodzimą apologetykę i na pewno przyczyni się do znacznego poszerzenia spektrum poglądów obu stron tego sporu. Bardzo potrzebna książka.

– Jan Lewandowski, apologeta i autor książek apologetycznych, współtwórca strony apologetyka.info

Wiliam L. Craig wykonał kawał dobrej roboty, odpowiadając swoim przeciwnikom i podkreślając problemy z interpretacją dowodów historycznych zgodnie z hipotezą wizji. Przekonująco argumentuje – chociaż nie wszystko może udowodnić z całkowitą pewnością – że wiarę w zmartwychwstanie można uzasadnić za pomocą metod historyczno-krytycznych, pod warunkiem, że jest się otwartym na możliwość cudu. […] jest to doskonałe źródło informacji dla osób zainteresowanych apologetyką i historycznością opisów zmartwychwstania.

– dr Patrick Richmond, The Faraday Institute for Science and Religion

To doskonała książka dla każdego, kto chce zapoznać się z argumentami zarówno za, jak i przeciw zmartwychwstaniu Jezusa.

– Steven B. Cowan, Apologetics Resource Center