Chrześcijaństwo dla współczesnych pogan. Myśli Pascala uporządkowane i wyjaśnione

Peter Kreeft

Autorzy większości współczesnych dzieł apologetyki chrześcijańskiej wychodzą z założenia, że nadal żyjemy w kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, a nasze społeczeństwo wciąż opiera się na zasadach ewangelicznych. Tymczasem, jak przekonuje Peter Kreeft, epoka ta zakończyła się wraz ze średniowieczem i obecnie mamy na powrót do czynienia z mentalnością człowieka niewierzącego – współczesnego poganina.Kreeft nie ma wątpliwości, że Blaise Pascal był najlepszym apologetą od czasów średniowiecza, wyprzedził bowiem swoje pokolenie o przeszło 300 lat, dostrzegając nowy porządek zdechrystianizowanego, sekularnego świata. Spośród wszystkich Myśli Pascala, Kreeft wybrał najbardziej wybitne, intrygujące i najlepiej odpowiadające potrzebom współczesnego czytelnika. Książka ta stanowi swego rodzaju wirtualny kurs, w którym czytelnik interpretuje i rozważa najistotniejsze treści zawarte w Myślach, odkrywając ich dynamikę i bogactwo merytoryczne, a zarazem ich liryczny wydźwięk i głębię skłaniającą do refleksji. To niejako wspólne dzieło Pascala i Kreefta skierowane jest zarówno do sceptyków, niewierzących, jak i do współczesnych chrześcijan. Stanowi ono przy tym czytelne świadectwo prawdy i dobra, które są wpisane w chrześcijaństwo.

Oprawa miękka
49,90 
Ebook (otrzymujesz w pakiecie formaty: pdf, epub, mobi)
39,90 

Autorzy większości współczesnych dzieł apologetyki chrześcijańskiej wychodzą z założenia, że nadal żyjemy w kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, a nasze społeczeństwo wciąż opiera się na zasadach ewangelicznych. Tymczasem, jak przekonuje Peter Kreeft, epoka ta zakończyła się wraz ze średniowieczem i obecnie mamy na powrót do czynienia z mentalnością człowieka niewierzącego – współczesnego poganina.Kreeft nie ma wątpliwości, że Blaise Pascal był najlepszym apologetą od czasów średniowiecza, wyprzedził bowiem swoje pokolenie o przeszło 300 lat, dostrzegając nowy porządek zdechrystianizowanego, sekularnego świata. Spośród wszystkich Myśli Pascala, Kreeft wybrał najbardziej wybitne, intrygujące i najlepiej odpowiadające potrzebom współczesnego czytelnika. Książka ta stanowi swego rodzaju wirtualny kurs, w którym czytelnik interpretuje i rozważa najistotniejsze treści zawarte w Myślach, odkrywając ich dynamikę i bogactwo merytoryczne, a zarazem ich liryczny wydźwięk i głębię skłaniającą do refleksji. To niejako wspólne dzieło Pascala i Kreefta skierowane jest zarówno do sceptyków, niewierzących, jak i do współczesnych chrześcijan. Stanowi ono przy tym czytelne świadectwo prawdy i dobra, które są wpisane w chrześcijaństwo.

Patronat medialny:

    

Tytuł: Chrześcijaństwo dla współczesnych pogan. Myśli Pascala uporządkowane i wyjaśnione

Autor: Peter Kreeft

Tłumacz: Maciej Małaj

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 270

Oprawa: Miękka

Format: 158x230

ISBN - oprawa miękka: 978-83-67634-23-6

ISBN - epub: 978-83-67634-25-0

ISBN - mobi: 978-83-67634-27-4

ISBN - pdf: 978-83-67634-26-7

Seria: Summa

Kupując ebook w naszym sklepie, otrzymujesz link pozwalający ściągnąć trzy formaty e-książki: EPUB, MOBI oraz PDF. Można je czytać na zwykłych komputerach, urządzeniach mobilnych (smartfony) oraz na czytnikach wyposażonych w technologię e-ink (np. Kindle, PocketBook czy inkBook).

Peter Kreeft

Profesor filozofii w Boston College i The King’s College. Jest autorem wielu książek, a także popularnym pisarzem zajmującym się filozofią, teologią chrześcijańską, a zwłaszcza apologetyką rzymskokatolicką. Jest jednym z najbardziej szanowanych i płodnych autorów chrześcijańskich naszych czasów. Jego liczne bestsellerowe książki obejmują szeroki wachlarz tematów z zakresu duchowości, teologii i filozofii. Należą do nich między innymi: Podstawy apologetyki chrześcijańskiej, Krytyka relatywizmu moralnego, Wisdom from the Psalms, Practical Theology, Doors in the Walls of the World, How to Be Holy, Because God Is Real, You Can Understand the Bible, Angels and Demons, Heaven: The Heart's Deepest Longing i Summa of the Summa.

Przedmowa // 13

Część 1

Wprowadzenie // 29

1. Struktura // 31

2. Metoda // 43

Część 2

Problem: kondycja człowieka // 55

3. Nędza // 57

4. Paradoks wielkości i nędzy // 61

5. Marność // 83

6. Marność ludzkiej sprawiedliwości // 95

7. Nędza ludzkiego rozumu // 105

8. Próżność dogmatyzmu // 113

9. Marność filozofów // 123

10. Wyobcowanie: „Zagubieni w Kosmosie” // 129

11. Śmierć // 151

12. Grzech, egoizm i miłość własna // 157

Część 3

Dwa popularne pseudorozwiązania // 177

13. Rozrywka // 179

14. Obojętność // 199

Część 4

Droga do prawdziwego rozwiązania. Jak odnaleźć prawdę // 219

15. Żarliwe poszukiwanie prawdy // 223

16. Trzy wymiary rzeczywistości: ciało, umysł i serce // 231

17. Serce // 241

18. Wiara i rozum // 249

Część 5

Sześć wskazówek na drodze do wiary // 257

19. Dlaczego Bóg się ukrywa? // 259

20. Wiarygodność Pisma Świętego // 277

21. Żydzi // 281

22. Cuda // 285

23. Wyjątkowość chrześcijaństwa // 289

24. Chrześcijański klucz do poznania człowieka.

Dwie podstawowe prawdy // 291

Część 6

Punkt zwrotny. Decyzja // 301

25. Zakład // 303

Część 7

Koniec drogi. Sens wszystkiego // 323

26. Chrystus // 325

27. Ciało Chrystusa – Kościół // 331

28. Doświadczenie Chrystusa // 339

Bibliografia // 349

Indeks osobowy // 351

Indeks rzeczowy // 353

Myśli Błażeja Pascala to jedno z najwybitniejszych dzieł filozofii i teologii chrześcijańskiej na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Jednak arcydzieło to zawiera w sobie pewien paradoks. Z jednej strony wywarło ono wielki wpływ na myśl chrześcijańską, z drugiej zaś nigdy nie zaistniało w pełnej postaci. Dostępne jest jedynie w formie notatek i błyskotliwych aforyzmów. Peter Kreeft daje nam do ręki znakomite narzędzie pogłębionej lektury Myśli. Fragmenty dzieła Pascala zostały dobrane tak, aby prowadzić czytelnika przez główne tematy: nędza i wielkość człowieka, rozrywka i obojętność jako pseudorozwiązania zagadki egzystencji, słynny zakład Pascala jako strategia dochodzenia do wiary oraz Chrystus jako wypełnienie sensu życia.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu badań uniwersyteckich Peter Kreeft przedstawia znakomite wprowadzenie do lektury najważniejszego dzieła Pascala – Myśli. Dobór cytatów i komentarze, zarówno własne, jak i św. Pawła, św. Augustyna, Sørena Kierkegaarda oraz C.S. Lewisa, stanowią niezwykle udany przewodnik, pozwalający uchwycić najważniejsze tematy niedokończonej apologii chrześcijaństwa.

– dr Grzegorz Chrzanowski OP, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

To pierwsza książka, którą kupiłbym ponownie, gdyby mój dom spłonął.

– Jeff Cook, profesor filozofii na University of Northern Colorado, autor 'Seven: the Deadly Sins and the Beatitudes'

Piękno i potęga tej książki polega między innymi na tym, że spostrzeżenia Kreefta są często równie sugestywne i potężne, jak spostrzeżenia Pascala. Cały czas próbowałem sobie wyobrazić, jak by to było, gdyby ta dwójka kiedykolwiek ze sobą rozmawiała. Ta książka jest kopalnią złota dla apologetów i każdego, kto nie tylko chce znaleźć odpowiedzi, ale także uzyskać wgląd w to, jak skonstruować spójną i przekonującą prezentację ewangelii.

– Liam Thatcher, pastor, krytyk literacki

W sposób głęboki choć niepozbawiony humoru, Kreeft prowadzi współczesnego
czytelnika przez odwieczny, a zarazem zawsze aktualny świat Myśli. Narracja Kreefta
wiedzie go tym samym krok po kroku śladami Pascala – by nieomylnie i z radością dojść do
punktu, w którym czytelnik – za przykładem Pascala – sam zechce przyjąć zakład o istnienie
Boga wraz ze wszelkimi wynikającymi z niego korzyściami.

– ks. Peter Stravinskas, redaktor The Catholic Answer

Summa

Nazwa serii nawiązuje do tytułu dwóch wielkich dzieł świętego Tomasza z Akwinu, który koncentrował się na tym, że chrześcijaństwo nie podważa wartości poznania intelektualnego. Proponujemy czytelnikowi publikacje, których autorzy nie boją się rzeczowej dyskusji prowadzącej do wykazania prawdziwości chrześcijaństwa. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała lektura i nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy szukają argumentów na rzecz chrześcijaństwa oraz wszystkich wątpiących, a nawet niewierzących. Ci ostatni znajdą okazję, by wypróbować swoją niewiarę.