Dwa skrzydła. O relacji wiary z rozumem

Brian Clayton, Douglas Kries

Wiara i rozum – wrogowie czy sprzymierzeńcy? Na kartach tej książki dwóch profesorów uniwersyteckich wyjaśnia, że wiara i rozum to nie rywale, między którymi musimy dokonać wyboru, lecz dwa aspekty ludzkiego doświadczenia, które po zintegrowaniu współtworzą pełnię ludzkiej egzystencji. Tytuł publikacji nawiązuje do pierwszych zdań encykliki św. Jana Pawła II Fides et ratio, mówiących o duchu ludzkim unoszącym się na dwóch skrzydłach wiary i rozumu ku dostępnej dla wszystkich prawdzie.

W pierwszej części pracy autorzy w zajmujący sposób przedstawiają podstawowe argumenty potwierdzające istnienie Boga i przeczące mu. Odnoszą je do współczesnych debat, zmagając się z wątpliwościami wynikającymi z problemu zła i odkryć współczesnej nauki. Następnie podejmują kwestie etyki i polityki, które kształtują życie jednostki i społeczności.

Książka nie jest dogmatyczna; stara się zbadać w ogólnym zarysie kwestie podnoszone przez dociekliwe umysły. Autorzy przedstawiają rzetelne dowody wspierające ich punkt widzenia i mu przeciwne, używając zrozumiałych analogii przeznaczonych dla niespecjalistów. Dzięki temu dostarczają czytelnikowi najlepszy możliwy punkt wyjścia do udziału w tej najwspanialszej dyskusji wszech czasów.

Oprawa miękka
49,90 
Ebook (otrzymujesz w pakiecie formaty: pdf, epub, mobi)
39,90 

Wiara i rozum – wrogowie czy sprzymierzeńcy? Na kartach tej książki dwóch profesorów uniwersyteckich wyjaśnia, że wiara i rozum to nie rywale, między którymi musimy dokonać wyboru, lecz dwa aspekty ludzkiego doświadczenia, które po zintegrowaniu współtworzą pełnię ludzkiej egzystencji. Tytuł publikacji nawiązuje do pierwszych zdań encykliki św. Jana Pawła II Fides et ratio, mówiących o duchu ludzkim unoszącym się na dwóch skrzydłach wiary i rozumu ku dostępnej dla wszystkich prawdzie.

W pierwszej części pracy autorzy w zajmujący sposób przedstawiają podstawowe argumenty potwierdzające istnienie Boga i przeczące mu. Odnoszą je do współczesnych debat, zmagając się z wątpliwościami wynikającymi z problemu zła i odkryć współczesnej nauki. Następnie podejmują kwestie etyki i polityki, które kształtują życie jednostki i społeczności.

Książka nie jest dogmatyczna; stara się zbadać w ogólnym zarysie kwestie podnoszone przez dociekliwe umysły. Autorzy przedstawiają rzetelne dowody wspierające ich punkt widzenia i mu przeciwne, używając zrozumiałych analogii przeznaczonych dla niespecjalistów. Dzięki temu dostarczają czytelnikowi najlepszy możliwy punkt wyjścia do udziału w tej najwspanialszej dyskusji wszech czasów.

 

Patronat medialny:

    

Tytuł: Dwa skrzydła. O relacji wiary z rozumem

Autor: Brian Clayton, Douglas Kries

Tłumacz: Marek Dobrzenieck

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 280

Oprawa: Miękka

Format: 158x230

ISBN - oprawa miękka: 978-83-67634-28-1

ISBN - epub: 978-83-67634-29-8

ISBN - mobi: 978-83-67634-30-4

ISBN - pdf: 978-83-67634-31-1

Seria: Summa

Kupując ebook w naszym sklepie, otrzymujesz link pozwalający ściągnąć trzy formaty e-książki: EPUB, MOBI oraz PDF. Można je czytać na zwykłych komputerach, urządzeniach mobilnych (smartfony) oraz na czytnikach wyposażonych w technologię e-ink (np. Kindle, PocketBook czy inkBook).

Brian Clayton

Brian Clayton jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Gonzaga, gdzie prowadzi kurs Wiara i rozum oraz wykłady poświęcone twórczości takich pisarzy jak C.S. Lewis, Walker Percy i J.R.R. Tolkien. Były dyrektor Instytutu „Wiara i Rozum” na Uniwersytecie Gonzaga.

Douglas Kries

Douglas Kries jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Gonzaga. Jest autorem książki The Problem of Natural Law, a jego artykuły ukazywały się w różnych czasopismach, w tym na łamach „The Claremont Review of Books” i „The Review of Politics”.

Prolog // 7 

Część 1 

Wstępne wyjaśnienie integracji wiary i rozumu // 13 

1. Dwa skrzydła – różnica między wiarą a rozumem // 15 

2. Dwa skrzydła – o tym, co wspólne wierze i rozumowi // 23 

3. Wstępny model współpracy dwóch skrzydeł // 31 

4. Zaawansowany opis współpracy dwóch skrzydeł // 43 

5. Oskrzydlona edukacja teistyczna // 51 

6. Lot dwoma skrzydłami // 61 

Część 2 

Klasyczne argumenty za istnieniem lub nieistnieniem Boga // 69 

7. Co teiści mają na myśli, kiedy używają słowa „Bóg”? // 71 

8. „Pozytywne” atrybuty Boga // 79 

9. Argument kosmologiczny za istnieniem Boga // 89 

10. Argument kalam za istnieniem Boga // 101 

11. Argument ontologiczny za istnieniem Boga // 109 

12. Ateistyczny argument ze zła // 115 

13. Teistyczne odpowiedzi na ateistyczny argument ze zła // 125 

14. Argument przeciwko teizmowi bazujący na różnicach między 

religiami // 137 

15. Teizm a projekcyjna teoria religii // 147 

Część 3 

Argumenty na rzecz teizmu a współczesne nauki przyrodnicze // 153 

16. Współczesna kosmologia a pytanie o początki czasu // 155 

17. Współczesna fizyka a kwestia projektu // 167 

18. Współczesna biologia ewolucyjna a teizm // 181 

19. Współczesna biologia a kwestia ludzkiej natury // 195 

Część 4 

Argumenty o teizmie i moralności // 207 

20. Dobre życie: wiara, rozum i cnota // 209 

21. Prawo Boże i prawo naturalne // 219 

22. Wiara, rozum i małżeństwo // 229 

23. Wiara, rozum i wojna // 239 

24. Wiara, rozum i ustroje polityczne // 247 

Epilog // 257 

Bibliografia // 261 

Indeks biblijny // 263 

Indeks osobowy // 265 

Indeks rzeczowy // 269

Autorzy książki „Dwa skrzydła. O relacji wiary z rozumem” doskonale wywiązali się z zadania, które sobie postawili: udowodnić, że wiara i rozum, religia i filozofia, wiara w Boga i nauki przyrodnicze nie wykluczają się, ale przeciwnie – pasują do siebie. Książka jest również świetną apologią wobec zarzutów kierowanych przeciw istnieniu Boga czy stworzeniu świata. Jej treść przekonująco i przystępnie uzasadnia, że wiara i rozum pomagają nam dotrzeć do kontemplacji prawdy, jak pisał Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”.

– ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, WT US

Wszechstronna, pouczająca i przystępna książka „Dwa skrzydła” zapewnia szeroko zakrojoną analizę relacji między wiarą a rozumem czy też między religią a nauką. Po omówieniu, jak wiara i rozum współpracują ze sobą w teorii i w praktyce, książka omawia klasyczne argumenty za istnieniem Boga i przeciw niemu oraz analizuje wielkie współczesne wyzwania naukowe stojące przed wiarą: teorię ewolucji Darwina, teorię Wielkiego Wybuchu i współczesną fizykę.

– dr John Hill, autor książki “After the Natural Law”

Mocna i wszechstronna odpowiedź na pogląd, że wiara i rozum są sobie przeciwstawne, podczas gdy obie są żywotnymi siłami dobrze ukształtowanych serca, umysłu i duszy. Clayton i Kries celnie wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie z sal wykładowych, przedstawiając przystępny i solidny komentarz na takie tematy, jak Bóg, człowiek, filozofia, kosmologia, współczesna biologia, życie moralne, życie społeczne i wiele innych.

– Robert Royal, prezes Faith and Reason Institute; autor książki “A Deeper Vision”

„Dwa skrzydła” uzgadniają teizm ze zdrową filozofią i z współczesną nauką oraz wysnuwają wnioski dla życia moralnego i politycznego. To przemyślane wprowadzenie do integracji wiary chrześcijańskiej z ludzkim rozumem jest pouczające, ale nie dogmatyczne; odkrywcze, ale i stanowcze; proste, ale nie uproszczone.

– dr Michael Augros, autor książek “The Immortal in You oraz Who Designed the Designer?”

Chociaż Douglas i Kries napisali swoją pracę z perspektywy katolickiej, to jednak rzetelnie i inteligentnie nawiązują zarówno do wspólnych podstaw, jak i do różnic między chrześcijaństwem, judaizmem oraz islamem. Przy każdym zagadnieniu przedstawiają cenny kontekst historyczny, a także wiele znakomitych przykładów, co jest owocem ich wieloletniego doświadczenia z sal wykładowych.

– Paul McNellis, SJ, profesor filozofii, Boston College

Summa

Nazwa serii nawiązuje do tytułu dwóch wielkich dzieł świętego Tomasza z Akwinu, który koncentrował się na tym, że chrześcijaństwo nie podważa wartości poznania intelektualnego. Proponujemy czytelnikowi publikacje, których autorzy nie boją się rzeczowej dyskusji prowadzącej do wykazania prawdziwości chrześcijaństwa. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała lektura i nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy szukają argumentów na rzecz chrześcijaństwa oraz wszystkich wątpiących, a nawet niewierzących. Ci ostatni znajdą okazję, by wypróbować swoją niewiarę.