Trent Horn

Apologeta pracujący dla Catholic Answers, specjalizuje się w szkoleniu katolików, w jaki sposób życzliwie i skutecznie przekonywać tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Trent uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville oraz ukończył filozofię i bioetykę w Holy Apostles College, gdzie obecnie wykłada apologetykę. Występuje w cotygodniowej audycji Catholic Answers Live i prowadzi podcast The Counsel of Trent. Jest autorem dziewięciu książek, w tym: Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości oraz Przekonać do życia. Jak rozmawiać o aborcji.