Ireneusz Kamiński

Ireneusz Kamiński– związany z Pracownią Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Autor kilkudziesięciu artykułów. Polski konsultant naukowy i autor wstępu
naukowego oraz uzupełnień do Słownika sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. Mather G. A., Warszawa 2006. Także autor
monografii: Współczesne teorie sekty i psychomanipulacji (2011); Sekty i nowe ruchy religijne w oficjalnych dokumentach (2011) oraz Sekty
i nowe ruchy religijne w 365 pytaniach i odpowiedziach (2013), a także wielotomowego dzieła: Historia „Końców świata” oraz
przepowiednie. Apokaliptyka w datach, czyli kiedy nadejdzie koniec? (część pierwsza – 2020; część druga – 2021).