Pięć dowodów na istnienie Boga

Edward Feser

59,90 

Książka Edwarda Fesera stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G. W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty.

Wyprowadzając istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Naturze Boga i jego relacji do świata poświęcony jest oddzielny rozdział.

Książka Edwarda Fesera stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i GW Leibniza. Odpiera przy tym przewodne przeciw nim zarzutom.

Wyprowadzając istnienie Boga później z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady działania systemu dostatecznej, Feser pokazuje działanie powiązań, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Natura Boga i jego związek do świata poświęcony jest rozdziałowi.

Tytuł: Pięć dowodów na istnienie Boga

Autor: Edward Feser

Tłumacz: Małgorzata Wiertlewska

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 328

Oprawa: Miękka

Format: 158x230

ISBN - oprawa miękka: 978-83-79065-36-3

Seria: Seria Apologetyka

Edward Feser

Urodzony 16 kwietnia 1968 r. – amerykański filozof i pisarz, profesor Pasadena City College w Kalifornii, w swojej pracy zajmuje się metafizyką, teologią naturalną, filozofią umysłu oraz filozofią moralną i polityczną. Przez znaczną część dorosłego życia był ateistą, a nawrócił się na katolicyzm dzięki lekturze dzieł św. Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa. Edward Feser jest autorem wielu książek, są wśród nich: The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (2008), Aquinas: A Beginner’s Guide (2009) oraz All One in Christ: A Catholic Critique of Racism and Critical Race Theory (2022). Nakładem Wydawnictwa W drodze, w serii Apologetyka, ukazała się książka Pięć dowodów na istnienie Boga (Five Proofs of the Existence of God: Aristotle, Plotinus, Augustine, Aquinas, Leibniz; 2017). Edward Feser prowadzi blog, jest aktywny na Twitterze. Mieszka w Los Angeles wraz z żoną, mają sześcioro dzieci.

Podziękowania — 7

Wstęp — 9

Rozdział pierwszy

Dowód arystotelesowski — 17

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1 — 17

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 2 — 29

Bardziej sformalizowane ujęcie argumentu — 35

Odparcie niektórych zarzutów — 39

Rozdział drugi

Dowód neoplatoński — 71

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1 — 71

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 2 — 76

Bardziej sformalizowane ujęcie argumentu — 81

Odparcie niektórych zarzutów — 83

Rozdział trzeci

Dowód augustyński — 89

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1 — 89

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 2 — 105

Bardziej sformalizowane ujęcie argumentu — 111

Odparcie niektórych zarzutów — 113

Rozdział czwarty

Dowód tomistyczny — 121

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1 — 121

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 2 — 130

Bardziej sformalizowane ujęcie argumentu — 132

Odparcie niektórych zarzutów — 135

Rozdział piąty

Dowód racjonalistyczny — 151

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1 — 151

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 2 — 163

Bardziej sformalizowane ujęcie argumentu — 165

Odparcie niektórych zarzutów — 167

Rozdział szósty

Natura Boga i Jego relacja do świata — 173

Przegląd zakładanych zasad — 174

Boże przymioty — 188

Bóg i świat — 238

Dopowiedzenie: Czy Bóg jest rodzaju męskiego? — 252

Rozdział siódmy

Najbardziej rozpowszechnione zarzuty

wobec teologii naturalnej — 255

Literatura uzupełniająca — 315

Dowód arystotelesowski — 315

Dowód neoplatoński — 316

Dowód augustyński — 316

Dowód tomistyczny — 317

Dowód racjonalistyczny — 317

Pięć dróg św. Tomasza z Akwinu — 318

Inne argumenty kosmologiczne — 319

Boże przymioty — 321

Seria Apologetyka

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury Wszechświata, ludzi, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. W niniejszej serii ukazują się książki prezentujące właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

SERIĘ OPRACOWUJĄ: Wydawnictwo W drodze, które od  1973 roku publikuje treści pomagające łączyć wiarę z codziennością. Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.