Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary

Alister E. McGrath

39,90 

Na szczere pytania o wiarę istnieją rzeczywiście szczere i przekonujące odpowiedzi. Pytania te należy respektować i traktować poważnie. Co ważniejsze, trzeba na nie odpowiadać. A co najważniejsze – odpowiedzi, jakich można udzielić – istnieją. Alister E. McGrath uważa, że najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie – z „nowym ateizmem” na czele – wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki. Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa „Chrześcijaństwo po prostu”, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą, przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.

Brak w magazynie

Na szczere pytania o wiarę istnieją rzeczywiście szczere i przekonujące odpowiedzi. Pytania te należy respektować i traktować poważnie. Co ważniejsze, trzeba na nie odpowiadać. A co najważniejsze – odpowiedzi, jakich można udzielić – istnieją. Alister E. McGrath uważa, że najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie – z „nowym ateizmem” na czele – wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki. Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą, przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.

Książka – której celem jest przedstawienie czytelnikom głównych tematów apologetyki przez odsłonięcie jej zamiarów i podejścia – otwiera nową serię APOLOGETYKA. Opracowują ją: Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku publikuje treści, pomagające łączyć wiarę z codziennością, oraz Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury Wszechświata, ludzi, a przede wszystkim Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. Stąd też zrodził się pomysł na serię książek, które zaprezentują właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

Tytuł: Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary

Autor: Alister E. McGrath

Tłumacz: Dominika Krupińska

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 184

Oprawa: Miękka

Format: 158x230 mm

ISBN - oprawa miękka: 978-83-7906-273-7

Seria: Seria Apologetyka

Alister E. McGrath

Urodzony w 1953 roku teolog protestancki, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz King`s College w Londynie, doktor biofizyki. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem wiary chrześcijańskiej w kulturze świeckiej. Jego głos odegrał istotną rolę w dyskusji z „nowym ateizmem” Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa. Jest autorem powszechnie znanych dzieł apologetycznych, takich jak Bóg nie jest urojeniem, Złudzenie Dawkinsa i Why God Won't Go Away Engaging with the New Atheism. Opublikował także wiele bestsellerowych podręczników z zakresu teologii chrześcijańskiej, w tym Christian Theology: An Introduction.

Wprowadzenie — 11  
Rozdział pierwszy Rozpoczęcie — 13  
Czym jest apologetyka? — 13  
Definicje apologetyki — 14  
Podstawowe zagadnienia apologetyki chrześcijańskiej — 16  
Apologetyka a ewangelizacja — 21  
Ograniczenia apologetyki — 23  
Dalsza droga — 24  
Dodatkowe lektury — 25  
Rozdział drugi Apologetyka a kultura współczesna — 27  
Od nowoczesności do ponowoczesności — 27  
Apologetyka a epoka nowoczesności — 27  
Pojawienie się ponowoczesności — 29  
Apologetyka a ponowoczesność — 31  
Podejście przyjęte w tej książce — 34  
Dalsza droga — 38  
Dodatkowe lektury — 38  
Rozdział trzeci Teologiczne podstawy apologetyki — 39  
Umieszczanie w kontekście — 40  
Apologetyka a teologiczna wizja rzeczywistości — 44  
Przykład roboczy: teologiczna analiza krzyża — 45  
Dalsza droga — 52  
Dodatkowe lektury — 52  
Rozdział czwarty Znaczenie odbiorców — 53  
Sposobności i pytania — 53  
Apologetyka kierowana do Żydów: mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2) — 55  
Apologetyka kierowana do Greków: kazanie Pawła w Atenach (Dz 17) — 58  
Apologetyka kierowana do Rzymian: mowy sądowe Pawła (Dz 24–26) — 61  
Apologetyka a odbiorcy: zasady ogólne — 63  
Apologetyka a odbiorcy: konkretne zagadnienia — 64  
Dalsza droga — 65  
Dodatkowe lektury — 65  
Rozdział piąty Racjonalność wiary chrześcijańskiej — 67  
Rozumienie natury wiary — 69  
Dlaczego racjonalność chrześcijaństwa jest istotna? — 75  
Filozofia nauki jako pomoc dla apologetyki — 78  
Wyjaśnianie rzeczy: studium przypadku — 84  
Dalsza droga — 87  
Dodatkowe lektury — 88  
Rozdział szósty Tropy prowadzące do wiary — 89  
Podejścia do zaangażowania apologetycznego — 89 
Tropy, wskazówki i dowody — 89  
Trop 1: stworzenie – początki Wszechświata — 92  
Trop 2: dostrojenie – Wszechświat zaprojektowany do życia? — 93  
Trop 3: porządek – fizyczna struktura świata — 96  
Trop 4: moralność – tęsknota za sprawiedliwością — 99  
Trop 5: pragnienie – zmysł orientacji wskazujący na Boga — 104  
Trop 6: piękno – wspaniałość świata naturalnego — 109  
Trop 7: relacyjność – Bóg jako Osoba — 112  
Trop 8: wieczność – intuicja nadziei — 114  
Splatanie tropów: w poszukiwaniu wzorca — 116  
Dalsza droga — 119  
Dodatkowe lektury — 120  
Rozdział siódmy Bramy dla apologetyki — 121  
Otwieranie drzwi do wiary — 121  
Bramy a apologetyka: kilka refleksji — 122  
Brama 1: wyjaśnienie — 124  
Brama 2: argumentacja — 125  
Brama 3: historie — 132  
Brama 4: obrazy — 143  
Dalsza droga — 148  
Dodatkowe lektury — 150  
Rozdział ósmy Pytania o wiarę — 151  
Opracowywanie podejść — 151  
Pytania i obawy: kilka podstawowych wskazówek — 154  
Studium przypadku 1: dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? — 156  
Studium przypadku 2: Bóg jako podpórka — 160  
Wykorzystanie dla własnych celów: dostosowywanie studiów przypadku — 165  
Dodatkowe lektury — 172  
Rozdział dziewiąty Zakończenie — 173  
Opracowywanie własnego podejścia apologetycznego — 173  
Znać siebie — 173  
Uczyć się od innych — 174  
Praktyka — 175  
A w końcu… — 177
Indeks — 179 

Nie ma obecnie książki, która lepiej pokazywałaby chrześcijaństwo jako sensowną propozycję dla współczesnego człowieka. Po jej lekturze ma się wrażenie, że rozsypane puzzle nagle układają się w sensowną całość.
Jest to książka, która ukazuje coś tak delikatnego, jak smak duchowy, ogniskuje życie chrześcijańskie wokół jego podstawowych twierdzeń. McGrath, bez obciążania czytelnika zbędnymi szczegółami, z łatwością odsłania istotę chrześcijaństwa.

ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny

Alister McGrath, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów anglikańskich, kreśli w swojej książce zarys chrześcijańskiej apologetyki na XXI wiek. Także dzisiaj, w epoce post-prawdy, ma ona ukazać, że Ewangelia odpowiada najpełniej na najważniejsze pytania i egzystencjalne tęsknoty człowieka. Pozytywne patrzenie na współczesną kulturę, bez zbędnej nostalgii i tęsknoty za przeszłością, umożliwia profesorowi z Oksfordu wskazanie głównych tropów kulturowych, które mogą ułatwić dzisiaj głoszenie Ewangelii. Alister McGrath jest również biofizykiem molekularnym; nie dziwi więc fakt, że jedną z najcenniejszych części książki jest ukazanie, w jaki sposób refleksja nad możliwościami poznawczymi nauk przyrodniczych pomaga w zrozumieniu racjonalności chrześcijańskiej wiary.

o. prof. Jarosław Kupczak OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

Seria Apologetyka

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury Wszechświata, ludzi, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. W niniejszej serii ukazują się książki prezentujące właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

SERIĘ OPRACOWUJĄ: Wydawnictwo W drodze, które od  1973 roku publikuje treści pomagające łączyć wiarę z codziennością. Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.