Jak pogodzić wiarę z rozumem? Relacja z konferencji “Dwa skrzydła – wiara i rozum”

Jak pogodzić wiarę z rozumem? Relacja z konferencji “Dwa skrzydła – wiara i rozum”

W minioną sobotę, 21 października na UKSW w Warszawie odbyła się konferencja apologetyczna “Dwa skrzydła – wiara i rozum”. Wzięło w niej udział ponad 65 osób, wygłoszono 10 referatów, a całe spotkanie trwało ponad 9 godzin!

Prelegenci odpowiadali m.in. na pytania: Czy wiara i rozum mogą współpracować, czy się wykluczają?  Jak praktycznie we współczesnym świecie bronić wiary? Konferencję rozpoczął Kamil Beniuk, który opowiadał o relacji wiary i rozumu, następnie ks. prof. UKSW Przemysław Artemiuk przedstawił oblicza współczesnej obrony wiary. W swoim referacie ks. Artemiuk odwoływał się do tradycji Warszawskiej Szkoły Teologicznej, a także do apologetyki uprawianej przez bp. Roberta Barrona czy Osa Guinessa, autora książki “Mowa błazna”. 

Czy wiara w cuda jest racjonalna? Na to pytanie odpowiadał ks. prof. UKSW Adam Świeżyński. Prelegent wyjaśniał m.in., jak wiedza przyrodnicza i teologiczne rozumienie zdarzeń wpływają na postrzeganie danego zdarzenia jako cudownego. Następnie prof. UZ Piotr Bylica tłumaczył, czym jest tzw. argument z rozumu przeciwko naturalizmowi, który sformował C.S. Lewis. 

Podczas sesji dzielonych ks. dr Robert Wawer SJ wyjaśniał, jaką relację z wiarą i rozumem mają uczucia. Prelekcję o tym, czy wiara w dogmaty jest racjonalna, wygłosił natomiast ks. Krzysztof Mętlewicz. Jednym z ważniejszych wyzwań we współczesnym świecie jest dialog z ateistami nad pytaniem, jak to robić pochylił się Jan Lewandowski. Dr Małgorzata Madej tłumaczył natomiast znaczenie terminów fideizm i scjentyzm. Na zakończenie spotkania dr Janusz Pyda OP przypomniał zasady apologetyki chrześcijańskiej według św. Tomasza z Akwinu. 

Chrześcijanie nieraz słyszą, że wiara i nowoczesna nauka są nie do pogodzenia, dlatego uczestnicy mogli wysłuchać także osobistego świadectwa wiary prof. AEH Agnieszki Białek, która przekonywała, że praca naukowa właśnie dzięki wierze w Boga nabiera jeszcze większego sensu. 

Ostatnim punktem programu była dyskusja, w której padły m.in. pytania o rolę apologetyki w ewangelizacji, jak apologetyka ma się do ekumenizmu oraz czy da się dzieciom opowiadać o Bogu, przedstawiając argumenty filozoficzne. 

Nagrania z konferencji będą dostępne w późniejszym terminie na kanale Fundacji Prodoteo.

 

Przeczytaj także: Bronimy nadziei, którą żyjemy. Czym jest apologetyka? – relacja z konferencji “Dwa skrzydła – wiara i rozum” na portalu misyjne.pl

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

PATRONI MEDIALNI: