Jan Lewandowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, religioznawcą i teologiem z wykształcenia oraz filozofem i apologetą chrześcijańskim z zamiłowania. Lubi poznawać ludzkie światopoglądy. Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz niewierzącymi. Od 1997 r. publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między innymi w „Effatha – Otwórz się!”, “Sekty i Fakty” oraz w słowackim „Rozmer”, w których poruszał te zagadnienia.  Autor kilku książek apologetycznych – Ateizm obalony, Przeciw ateistom, Błędy ateistów,  Jak polemizować z wojującym ateistą?, 100 pytań do ateistów, Kościół bez cenzury, Dość kłamstw o Kościele i Fałszerstwa antyfałszerzy. W wolnym czasie uczy się języków obcych i zgłębia dzieła mistrzów muzyki klasycznej.